คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

พุ่ง, พุ่งออกมา

ภาษาเกาหลี솟아나다

คำอ่าน [โซ-ทา-นา-ดา]

 ภาพประกอบ

  • พุ่ง, พุ่งออกมา ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี พุ่ง, พุ่งออกมา ภาษาเกาหลี 솟아나다 คำอ่าน [โซ-ทา-นา-ดา]

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

พนมมือ พนักงงาน, ลูกจ้าง พนักงานดับเพลิง พนัน พยากรณ์อากาศ พยางค์ พยายาม พรมน้ำ พระ พร้อมกัน เวลาเดียวกัน พุ่ง พ้น

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "พุ่ง, พุ่งออกมา"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"