คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

พื้นบ้าน

ภาษาเกาหลี민속

คำอ่าน [มิน-ซก]

ตัวอย่าง 민속놀이 [มิน-ซก-โน-รี] แปลว่า การละเล่นพื้นบ้าน

Posted on by Admin

ภาษาเกาหลี민속

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • พื้นบ้าน ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี พื้นบ้าน ภาษาเกาหลี 민속 คำอ่าน [มิน-ซก] ตัวอย่าง 민속놀이 [มิน-ซก-โน-รี] แปลว่า การละเล่นพื้นบ้าน
  • พื้นบ้าน ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี พื้นบ้าน ภาษาเกาหลี 민속

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "พื้นบ้าน"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"