คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

พี่ชาย(ผู้หญิงเรียก)

ภาษาเกาหลี오빠

คำอ่าน [โอ-ปา]

Posted on by Admin

ภาษาเกาหลี누나

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • พี่ชาย(ผู้หญิงเรียก) ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี พี่ชาย(ผู้หญิงเรียก) ภาษาเกาหลี 오빠 คำอ่าน [โอ-ปา]
  • พี่ชาย(ผู้หญิงเรียก) ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี พี่ชาย(ผู้หญิงเรียก) ภาษาเกาหลี 누나

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "พี่ชาย(ผู้หญิงเรียก)"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"