คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

พิเศษ

ภาษาเกาหลี특별하다

คำอ่าน [ทึก-บยอล-ฮา-ดา]

ตัวอย่าง 특별한 사람이다 [ทึก-บยอล-ฮัน ซา-รา-มี-ดา] แปลว่า เป็นคนพิเศษ

Posted on by Admin

ภาษาเกาหลี특별하다, 트수하다

Posted on by Admin

ภาษาเกาหลี특별

คำอ่าน [ทึก-บยอล]

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • พิเศษ ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี พิเศษ ภาษาเกาหลี 특별하다 คำอ่าน [ทึก-บยอล-ฮา-ดา] ตัวอย่าง 특별한 사람이다 [ทึก-บยอล-ฮัน ซา-รา-มี-ดา] แปลว่า เป็นคนพิเศษ
  • พิเศษ ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี พิเศษ ภาษาเกาหลี 특별하다, 트수하다
  • พิเศษ ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี พิเศษ ภาษาเกาหลี 특별 คำอ่าน [ทึก-บยอล]

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "พิเศษ"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"