คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

พิสูจน์, อ้าง

ภาษาเกาหลี증면하다

คำอ่าน [ชึง-มยอน-ฮา-ดา]

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • พิสูจน์, อ้าง ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี พิสูจน์, อ้าง ภาษาเกาหลี 증면하다 คำอ่าน [ชึง-มยอน-ฮา-ดา]

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "พิสูจน์, อ้าง"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"