คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

พิธีปิด

ภาษาเกาหลี폐막식

คำอ่าน [พเย-มาก-ชิก]

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • พิธีปิด ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี พิธีปิด ภาษาเกาหลี 폐막식 คำอ่าน [พเย-มาก-ชิก]

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "พิธีปิด"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"