คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

พัสดุ

ภาษาเกาหลี소포

คำอ่าน [โซ-พู]

ตัวอย่าง 소포를 부치다 [โซ-โพ-รึล พู-ชิ-ดา] แปลว่า ส่งพัสดุ

Posted on by Admin

ภาษาเกาหลี소포

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • พัสดุ ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี พัสดุ ภาษาเกาหลี 소포 คำอ่าน [โซ-พู] ตัวอย่าง 소포를 부치다 [โซ-โพ-รึล พู-ชิ-ดา] แปลว่า ส่งพัสดุ
  • พัสดุ ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี พัสดุ ภาษาเกาหลี 소포

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "พัสดุ"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"