คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

พัฒนาดีขึ้น

ภาษาเกาหลี향상되다

คำอ่าน [ฮยาง-ซัง-ดเว-ดา]

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • พัฒนาดีขึ้น ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี พัฒนาดีขึ้น ภาษาเกาหลี 향상되다 คำอ่าน [ฮยาง-ซัง-ดเว-ดา]

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "พัฒนาดีขึ้น"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"