คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

พอ, เพียงพอ

ภาษาเกาหลี충분하다

คำอ่าน [ชุง-บุน-ฮา-ดา]

ตัวอย่าง 시간이 충분하다 [ชิ-กา-นี ชุง-บุน-ฮา-ดา] แปลว่า เวลาเพียงพอ

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • พอ, เพียงพอ ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี พอ, เพียงพอ ภาษาเกาหลี 충분하다 คำอ่าน [ชุง-บุน-ฮา-ดา] ตัวอย่าง 시간이 충분하다 [ชิ-กา-นี ชุง-บุน-ฮา-ดา] แปลว่า เวลาเพียงพอ

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "พอ, เพียงพอ"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"