คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

พอดี, พอเหมาะ

ภาษาเกาหลี적절하다

คำอ่าน [ชอก-จอล-ฮา-ดา]

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • พอดี, พอเหมาะ ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี พอดี, พอเหมาะ ภาษาเกาหลี 적절하다 คำอ่าน [ชอก-จอล-ฮา-ดา]

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "พอดี, พอเหมาะ"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"