คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

พระอาทิตย์, ดวงอาทิตย์

ภาษาเกาหลี

คำอ่าน [เฮ]

ตัวอย่าง 해가 뜨다 [เฮ-กา ตือ-ดา] แปลว่า พระอาทิตย์ขึ้น

Posted on by Admin

ภาษาเกาหลี해님

คำอ่าน [เฮ-นิม]

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • พระอาทิตย์, ดวงอาทิตย์ ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี พระอาทิตย์, ดวงอาทิตย์ ภาษาเกาหลี 해 คำอ่าน [เฮ] ตัวอย่าง 해가 뜨다 [เฮ-กา ตือ-ดา] แปลว่า พระอาทิตย์ขึ้น
  • พระอาทิตย์, ดวงอาทิตย์ ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี พระอาทิตย์, ดวงอาทิตย์ ภาษาเกาหลี 해님 คำอ่าน [เฮ-นิม]

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "พระอาทิตย์, ดวงอาทิตย์"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"