คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

พระจันทร์เต็มดวง

ภาษาเกาหลี보름달

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • พระจันทร์เต็มดวง ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี พระจันทร์เต็มดวง ภาษาเกาหลี 보름달

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "พระจันทร์เต็มดวง"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"