คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

พรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล

ภาษาเกาหลี야당

คำอ่าน [ยา-ดัง]

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • พรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี พรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล ภาษาเกาหลี 야당 คำอ่าน [ยา-ดัง]

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "พรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"