คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

พยานหลักฐาน

ภาษาเกาหลี증거

พจนานุกรมไทย พยานหลักฐาน หมายถึง:

  1. (กฎ) น. บุคคล เอกสารหรือวัตถุที่ใช้ในการยืนยันหรือพิสูจน์ข้อเท็จจริง. (อ. evidence).

 ภาพประกอบ

  • พยานหลักฐาน ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี พยานหลักฐาน ภาษาเกาหลี 증거

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

คำให้การของพยาน พนมมือ พนักงงาน, ลูกจ้าง พนักงานดับเพลิง พนัน พยากรณ์อากาศ พยาน พยาน, พยานบุคคล พ้น หลักฐาน หลักฐาน, พยานหลักฐาน เสนอ, ส่ง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "พยานหลักฐาน"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"