คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

พยากรณ์

ภาษาเกาหลี예보하다

คำอ่าน [เย-โบ-ฮา-ดา]

Posted on by Admin

ภาษาเกาหลี예언하다

คำอ่าน [เย-อิน-ฮา-ดา]

ตัวอย่าง 미래를 예언하다 [มี-เร-รึล เย-ออน-ฮา-ดา] แปลว่า พยากรณ์อนาคต

Posted on by Admin

ภาษาเกาหลี예보를 하다, 예상을 하다

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • พยากรณ์ ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี พยากรณ์ ภาษาเกาหลี 예보하다 คำอ่าน [เย-โบ-ฮา-ดา]
  • พยากรณ์ ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี พยากรณ์ ภาษาเกาหลี 예언하다 คำอ่าน [เย-อิน-ฮา-ดา] ตัวอย่าง 미래를 예언하다 [มี-เร-รึล เย-ออน-ฮา-ดา] แปลว่า พยากรณ์อนาคต
  • พยากรณ์ ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี พยากรณ์ ภาษาเกาหลี 예보를 하다, 예상을 하다

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "พยากรณ์"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"