คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

ฝากเงิน

ภาษาเกาหลี저금하다

คำอ่าน [ชอ-กึม-ฮา-ดา]

ตัวอย่าง 은행에 저금하다 [อึน-เฮ-เง ชอ-กึม-ฮา-ดา] แปลว่า ฝากเงินที่ธนาคาร

Posted on by Admin

ภาษาเกาหลี저축하다

คำอ่าน [ชอ-ชุ-คา-ดา]

ตัวอย่าง 돈을 많이 저축하다 [โท-นึล มา-นี ชอ-ชู-คา-ดา] แปลว่า ฝากเงินมาก

Posted on by Admin

ภาษาเกาหลี저금하다, 예금하다, 돈을 맡기다

Posted on by Admin

ภาษาเกาหลี예금하다

คำอ่าน [เย-กึบ-ฮา-ดา]

ตัวอย่าง 돈을 은행에 예금하다 [โท-นึล อึน-เฮ-เง เย-กึม-ฮา-ดา] แปลว่า ฝากเงินที่ธนาคาร

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ฝากเงิน ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี ฝากเงิน ภาษาเกาหลี 저금하다 คำอ่าน [ชอ-กึม-ฮา-ดา] ตัวอย่าง 은행에 저금하다 [อึน-เฮ-เง ชอ-กึม-ฮา-ดา] แปลว่า ฝากเงินที่ธนาคาร
  • ฝากเงิน ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี ฝากเงิน ภาษาเกาหลี 저축하다 คำอ่าน [ชอ-ชุ-คา-ดา] ตัวอย่าง 돈을 많이 저축하다 [โท-นึล มา-นี ชอ-ชู-คา-ดา] แปลว่า ฝากเงินมาก
  • ฝากเงิน ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี ฝากเงิน ภาษาเกาหลี 저금하다, 예금하다, 돈을 맡기다
  • ฝากเงิน ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี ฝากเงิน ภาษาเกาหลี 예금하다 คำอ่าน [เย-กึบ-ฮา-ดา] ตัวอย่าง 돈을 은행에 예금하다 [โท-นึล อึน-เฮ-เง เย-กึม-ฮา-ดา] แปลว่า ฝากเงินที่ธนาคาร

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ฝากเงิน"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"