คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

ฝาก

ภาษาเกาหลี맡기다

คำอ่าน [มัด-กี-ดา]

ตัวอย่าง 돈을 맡기다 [โท-นึล มัด-กี-ดา] แปลว่า ฝากเงิน

Posted on by Admin

ภาษาเกาหลี맡기다, 위탁하다

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ฝาก ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี ฝาก ภาษาเกาหลี 맡기다 คำอ่าน [มัด-กี-ดา] ตัวอย่าง 돈을 맡기다 [โท-นึล มัด-กี-ดา] แปลว่า ฝากเงิน
  • ฝาก ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี ฝาก ภาษาเกาหลี 맡기다, 위탁하다

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ฝาก"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"