คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

ฝันร้าย

ภาษาเกาหลี악몽

คำอ่าน [อัก-มง]

Posted on by Admin

ภาษาเกาหลี악몽, 흉몽

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ฝันร้าย ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี ฝันร้าย ภาษาเกาหลี 악몽 คำอ่าน [อัก-มง]
  • ฝันร้าย ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี ฝันร้าย ภาษาเกาหลี 악몽, 흉몽

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ฝันร้าย"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"