คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

ฝังเข็ม

ภาษาเกาหลี침을 놓다

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ฝังเข็ม ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี ฝังเข็ม ภาษาเกาหลี 침을 놓다

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ฝังเข็ม"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"