คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

ฝรั่ง

ภาษาเกาหลี백인, 서양인

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ฝรั่ง ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี ฝรั่ง ภาษาเกาหลี 백인, 서양인

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ฝรั่ง"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"