คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

ฝนไล่ช้าง

ภาษาเกาหลี소나기

คำอ่าน [โซ-นา-กี]

ตัวอย่าง 소나기가 퍼붓는다 [โซ-นา-กี-กา พอ-บุน-นึน-ดา] แปลว่า ฝนไล่ช้างตก

พจนานุกรมไทย ฝนไล่ช้าง หมายถึง:

  1. น. ฝนเม็ดใหญ่ที่ตกลงมาซู่ใหญ่เพียงครู่เดียวแล้วหยุด, ฝนซู่ ก็เรียก.

 ภาพประกอบ

  • ฝนไล่ช้าง ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี ฝนไล่ช้าง ภาษาเกาหลี 소나기 คำอ่าน [โซ-นา-กี] ตัวอย่าง 소나기가 퍼붓는다 [โซ-นา-กี-กา พอ-บุน-นึน-ดา] แปลว่า ฝนไล่ช้างตก

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

ฝนตก ฝนฟ้าอากาศ ฝรั่ง ฝรั่งเศส ฝัง ฝังใจ ฝั่ง ฝิ่น ฝีมือ ฝึกหัด, ฝึกซ้อม ฝ่ายที่ถูกกระทำ ฝ่ายรับ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ฝนไล่ช้าง"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"