คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

ฝน

ภาษาเกาหลี

คำอ่าน [พี]

ตัวอย่าง 비가 오다 [พี-กา โอ-ดา] แปลว่า ฝนตก

Posted on by Admin

ภาษาเกาหลี

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ฝน ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี ฝน ภาษาเกาหลี 비 คำอ่าน [พี] ตัวอย่าง 비가 오다 [พี-กา โอ-ดา] แปลว่า ฝนตก
  • ฝน ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี ฝน ภาษาเกาหลี 비

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ฝน"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"