คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

ผ้า, พัน

ภาษาเกาหลี

คำอ่าน [ชอน]

ตัวอย่าง 천을 자르다 [ชอ-นึล ชา-รือ-ดา] แปลว่า ตัดผ้า; 이 연필은 천원이다 [อี ยอน-พี-รึน ชอ-นวอ-นี-ดา] แปลว่า ดินสอนี้ราคา พันวอน

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ผ้า, พัน ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี ผ้า, พัน ภาษาเกาหลี 천 คำอ่าน [ชอน] ตัวอย่าง 천을 자르다 [ชอ-นึล ชา-รือ-ดา] แปลว่า ตัดผ้า; 이 연필은 천원이다 [อี ยอน-พี-รึน ชอ-นวอ-นี-ดา] แปลว่า ดินสอนี้ราคา พันวอน

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ผ้า, พัน"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"