คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

ผ่าน, ผ่านทาง, เดินผ่าน

ภาษาเกาหลี통행

คำอ่าน [ทง-เฮง]

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ผ่าน, ผ่านทาง, เดินผ่าน ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี ผ่าน, ผ่านทาง, เดินผ่าน ภาษาเกาหลี 통행 คำอ่าน [ทง-เฮง]

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ผ่าน, ผ่านทาง, เดินผ่าน"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"