คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

ผ่าน, ผ่านทาง

ภาษาเกาหลี통하다

คำอ่าน [ทง-ฮา-ดา]

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ผ่าน, ผ่านทาง ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี ผ่าน, ผ่านทาง ภาษาเกาหลี 통하다 คำอ่าน [ทง-ฮา-ดา]

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ผ่าน, ผ่านทาง"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"