คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

ผ่าตัด

ภาษาเกาหลี수술하다

คำอ่าน [ซู-ซิล-ฮา-ดา]

Posted on by Admin

ภาษาเกาหลี수술하다

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ผ่าตัด ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี ผ่าตัด ภาษาเกาหลี 수술하다 คำอ่าน [ซู-ซิล-ฮา-ดา]
  • ผ่าตัด ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี ผ่าตัด ภาษาเกาหลี 수술하다

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ผ่าตัด"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"