คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

ผู้ใหญ่บ้าน

ภาษาเกาหลี동장

คำอ่าน [ทง-จัง]

Posted on by Admin

ภาษาเกาหลี이장, 촌장, 동장, 통장

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ผู้ใหญ่บ้าน ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี ผู้ใหญ่บ้าน ภาษาเกาหลี 동장 คำอ่าน [ทง-จัง]
  • ผู้ใหญ่บ้าน ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี ผู้ใหญ่บ้าน ภาษาเกาหลี 이장, 촌장, 동장, 통장

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ผู้ใหญ่บ้าน"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"