คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

ผู้ลี้ภัย

ภาษาเกาหลี피난민

คำอ่าน [พี-นัน-มิน]

Posted on by Admin

ภาษาเกาหลี피난민

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ผู้ลี้ภัย ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี ผู้ลี้ภัย ภาษาเกาหลี 피난민 คำอ่าน [พี-นัน-มิน]
  • ผู้ลี้ภัย ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี ผู้ลี้ภัย ภาษาเกาหลี 피난민

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ผู้ลี้ภัย"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"