คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

ผู้นำทาง, มัคคุเทศก์

ภาษาเกาหลี안내원

คำอ่าน [อัน-เน-วอน]

ตัวอย่าง 관광안내원 [ควาน-กวา-งัน-เน-วอน] แปลว่า

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ผู้นำทาง, มัคคุเทศก์ ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี ผู้นำทาง, มัคคุเทศก์ ภาษาเกาหลี 안내원 คำอ่าน [อัน-เน-วอน] ตัวอย่าง 관광안내원 [ควาน-กวา-งัน-เน-วอน] แปลว่า

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ผู้นำทาง, มัคคุเทศก์"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"