คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

ผู้ชำนาญการ

ภาษาเกาหลี숙련공

คำอ่าน [ซุก-รยอ-กง]

Posted on by Admin

ภาษาเกาหลี숙련가, 숙련공

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ผู้ชำนาญการ ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี ผู้ชำนาญการ ภาษาเกาหลี 숙련공 คำอ่าน [ซุก-รยอ-กง]
  • ผู้ชำนาญการ ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี ผู้ชำนาญการ ภาษาเกาหลี 숙련가, 숙련공

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ผู้ชำนาญการ"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"