คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

ผูก, มัด

ภาษาเกาหลี묶다

คำอ่าน [มุก-ตะ]

ตัวอย่าง 머리를 묶다 [มอ-รี-รึล มุก-ตะ] แปลว่า มัดผม

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ผูก, มัด ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี ผูก, มัด ภาษาเกาหลี 묶다 คำอ่าน [มุก-ตะ] ตัวอย่าง 머리를 묶다 [มอ-รี-รึล มุก-ตะ] แปลว่า มัดผม

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ผูก, มัด"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"