คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

ผิดพลาด

ภาษาเกาหลี실수하다, 잘못하다

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ผิดพลาด ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี ผิดพลาด ภาษาเกาหลี 실수하다, 잘못하다

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ผิดพลาด"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"