คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

ผิดกติกา, ผิดกฏ

ภาษาเกาหลี위반

คำอ่าน [วี-บัน]

ตัวอย่าง 교통신호위반 [คโย-ทง-ชิน-โอ-วี-บัน] แปลว่า ผิดกฏสัญญาณจราจร

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ผิดกติกา, ผิดกฏ ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี ผิดกติกา, ผิดกฏ ภาษาเกาหลี 위반 คำอ่าน [วี-บัน] ตัวอย่าง 교통신호위반 [คโย-ทง-ชิน-โอ-วี-บัน] แปลว่า ผิดกฏสัญญาณจราจร

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ผิดกติกา, ผิดกฏ"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"