คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

ผัก

ภาษาเกาหลี야채, 채소

Posted on by Admin

ภาษาเกาหลี야채

คำอ่าน [ยา-เช]

Posted on by Admin

ภาษาเกาหลี채소

คำอ่าน [เช-โซ]

ตัวอย่าง 채소를 기르다 [เช-โซ-รึล คี-รือ-ดา] แปลว่า ปลูกผัก

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ผัก ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี ผัก ภาษาเกาหลี 야채, 채소
  • ผัก ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี ผัก ภาษาเกาหลี 야채 คำอ่าน [ยา-เช]
  • ผัก ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี ผัก ภาษาเกาหลี 채소 คำอ่าน [เช-โซ] ตัวอย่าง 채소를 기르다 [เช-โซ-รึล คี-รือ-ดา] แปลว่า ปลูกผัก

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ผัก"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"