คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

ผสม

ภาษาเกาหลี뒤섞다

คำอ่าน [ทวี-ซอก-ตะ]

ตัวอย่าง 물과 기름을 뒤섞다 [มุล-กวา กี-รือ-มึล ทวี-ซอก-ตะ] แปลว่า ผสมน้ำกับน้ำมัน

ภาษาเกาหลี혼합하다

คำอ่าน [ฮน-ฮา-พา-ดา]

ตัวอย่าง 설탕과 소금을 혼합핟 [ซอล-ทัง-กวา โซ-กือ-มึล ฮน-ฮา-พัด] แปลว่า ผสมน้ำตาลกับเหลือ

ภาษาเกาหลี혼합하다, 섞다

พจนานุกรมไทย ผสม หมายถึง:

  1. [ผะ-] ก. รวมกันเข้า. (ข. ผฺสํ).

 ภาพประกอบ

  • ผสม ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี ผสม ภาษาเกาหลี 뒤섞다 คำอ่าน [ทวี-ซอก-ตะ] ตัวอย่าง 물과 기름을 뒤섞다 [มุล-กวา กี-รือ-มึล ทวี-ซอก-ตะ] แปลว่า ผสมน้ำกับน้ำมัน
  • ผสม ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี ผสม ภาษาเกาหลี 혼합하다 คำอ่าน [ฮน-ฮา-พา-ดา] ตัวอย่าง 설탕과 소금을 혼합핟 [ซอล-ทัง-กวา โซ-กือ-มึล ฮน-ฮา-พัด] แปลว่า ผสมน้ำตาลกับเหลือ
  • ผสม ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี ผสม ภาษาเกาหลี 혼합하다, 섞다

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

การผสมรวมกัน ถู, ผสม ผง ผงกะหรี่ ผนังกั้นเสียง ผม ผลงาน ผลผลิตเกษตรกรรม ผลรวม, ผลบวก, จำนวนรวม, ยอดรวม ผลัก ผลัก, ดัน, เข็น ผสม, คลุก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ผสม"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"