คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

ผลิต, สร้าง, ทำ

ภาษาเกาหลี제작하다

คำอ่าน [เช-จา-คา-ดา]

ตัวอย่าง 영화를 제작하다 [ยอง-ฮวา-รึล เช-จา-คา-ดา] แปลว่า สร้างภาพยนตร์

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ผลิต, สร้าง, ทำ ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี ผลิต, สร้าง, ทำ ภาษาเกาหลี 제작하다 คำอ่าน [เช-จา-คา-ดา] ตัวอย่าง 영화를 제작하다 [ยอง-ฮวา-รึล เช-จา-คา-ดา] แปลว่า สร้างภาพยนตร์

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ผลิต, สร้าง, ทำ"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"