คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

ผลัก, เลือก

ภาษาเกาหลี밀치다

คำอ่าน [มิล-ชิ-ดา]

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ผลัก, เลือก ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี ผลัก, เลือก ภาษาเกาหลี 밀치다 คำอ่าน [มิล-ชิ-ดา]

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ผลัก, เลือก"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"