คำศัพท์ไทย – เกาหลี

คำศัพท์ภาษาไทย

ผลที่สุด, สุดท้าย

ภาษาเกาหลี결국

คำอ่าน [คยอล-กุก]

ตัวอย่าง 결국 그는 그녀와 결혼했다 [คยอล-กุก คือ-นึน คือ-นยอ-วา คยอล-ฮน-เฮด-ตะ] แปลว่า สุดท้ายเขาก็แต่งงานกับผู้หญิงคนนั้น

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • ผลที่สุด, สุดท้าย ภาษาเกาหลีคืออะไร, คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลี ผลที่สุด, สุดท้าย ภาษาเกาหลี 결국 คำอ่าน [คยอล-กุก] ตัวอย่าง 결국 그는 그녀와 결혼했다 [คยอล-กุก คือ-นึน คือ-นยอ-วา คยอล-ฮน-เฮด-ตะ] แปลว่า สุดท้ายเขาก็แต่งงานกับผู้หญิงคนนั้น

 คำศัพท์ภาษาไทย - เกาหลีที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ผลที่สุด, สุดท้าย"

 คำศัพท์ไทย – เกาหลี จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"