คุณกำลังมองหาคำไหนอยู่?


ดูเพิ่มเติม!!! คำศัพท์ไทย-พม่า

ทุกวันนี้ประเทศไทยและประเทศพม่าได้มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างกว้างขวาง อีกทั้งในอนาคตอันใกล้เราจะรวมกันเป็น AEC จึงเป็นเรื่องดีที่เราจะเรียนรู้ภาษาของกันและกัน