4

คำศัพท์ไทย

การนับเลข ›

ภาษาพม่า ေလး

อ่านว่า เล

1