3

คำศัพท์ไทย

การนับเลข ›

ภาษาพม่าသုံး

อ่านว่าโตง

1