ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "ไม่สบาย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "ไม่สบาย"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยภาษาพม่า
สบายดีေနေကာင္းတယ္
ไม่ค่อยสบายသိပ္ေနမေကာင္ဘူး
สบายดีไหมေနေကာင္းလား