ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "ใช้เรียกเด็กผู้หญิงและสาวโสด"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    ใช้เรียกเด็กผู้หญิงและสาวโสด

    ภาษาพม่า

    อ่านว่า ม่ะ (Ma)

    หมวดหมู่ ทั่วไป