ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "โอวัลติน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "โอวัลติน"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยภาษาพม่า
กระทะဒန္အိုး
กระทะไฟฟ้าလ်ွပ္စစ္အိုး