ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "แปรงฟัน"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "แปรงฟัน"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยภาษาพม่า
แปรงဘရက္
ฟันသြား
ปวดฟันသြားနာတယ္
ยาสีฟันသြားတိုက္ေဆး