ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "เสื้อหนึ่งตัว"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เสื้อหนึ่งตัว

    ภาษาพม่า က်ားတစ္ေကာင္

    อ่านว่า อิน จี่ ตะแถ่

คำศัพท์ไทย ที่คล้ายกับ "เสื้อหนึ่งตัว"   ได้แก่

คำศัพท์ไทยภาษาพม่า
ร้านตัดเสื้อအပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္
รู้สึกตัวသတိရျပီ
ไม่รู้สึกตัวသတိမရေသးဘူး
ตัวร้อนကိုယ္ပူသည္
เช็ดตัวให้ด้วยကိုယ္သုတ္ေပးပါ
ฟันသြား
ไปသြား
ปวดฟันသြားနာတယ္
จะไปจำนำသြားေပါင္မယ္