ค้นหาคำศัพท์ไทย-พม่า

คำศัพท์ไทย "เท่าไหร่"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เท่าไหร่

    ภาษาพม่า ဘယ္ေလာက္လည္း

    อ่านว่า บ่าล่อวเหล่

    หมวดหมู่ หมวดอาหาร