คำศัพท์ไทย-พม่า

เตาแก๊ส

คำศัพท์ไทย

หมวดของใช้ในครัว ›

ภาษาพม่าဂက္စ္အိုး

อ่านว่าแก๊ส มีโบ่

1