คำศัพท์ไทย-พม่า

เตา

คำศัพท์ไทย

หมวดของใช้ในครัว ›

ภาษาพม่าမီးဖို

อ่านว่ามี โบ่

1