เงาะ

คำศัพท์ไทย

ผักและผลไม้ ›

ภาษาพม่าၾကက္ေမာင္သီး

อ่านว่าแจ้ด เม่า ตี

1